"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559

รวมภาพกิจกรรม / RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย ! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แสดง :
กำหนดการปล่อยตัวสำหรับนักวิ่ง 1. ระยะ 10 กม. ปล่อยตัวเวลา 16:15 น. 2. ระยะ 5 กม. ปล่อยตัวเวลา 16:30 น. เหลือเพียงไม่กี่วัน สมัครเลย! www.runforpuey.com
Member
201 ศิษย์เก่า และ 56 บุคคลทั่วไป