"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559

รวมภาพกิจกรรม / บรรยากาศงานแถลงข่าว "RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย"

แสดง :
บรรยากาศในงานแถลงข่าว "RUN FOR PUEY" ที่ โถงทางเข้าหอสมุด ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต งานนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้าง “สวนป๋วย” สวนสาธารณะการเรียนรู้เพื่อประชาชน ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในบริเวณอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ Series Run โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ Virtual ครั้งที่ 1 และ 2 โดยจะเชื่อมโยงกับกิจกรรม Event run ด้วยการนำเอาคอนเซ็ปต์ในการสร้างสวนป๋วยมาเป็นกิมมิคในการวิ่งครั้งนี้ ที่่มา : ThaiRun ฮับความสุขนักวิ่ง
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป