วิธีการบริจาคกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์


  

คลิก >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคจากนั้นกรอกข้อมูลแล้วส่งข้อมูลมาที่ E-mail: tu-relations@tu.ac.th หรือ Fax: 0-2613-2043


สิ่งที่ต้องแจ้งหลังการโอนเงิน ***เพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า*** 

1.หลักฐานการโอนเงิน 

2.ชื่อ-นามสกุล พร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จ 

3.เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

4.เบอร์โทร์ติดต่อ ***กรุณาส่งหลักฐานภายในวันสุดท้ายของเดือนที่ท่านบริจาค***