ธรรมศาสตร์กาชาด


 ชำระเงิน โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด ชื่อบัญชี กาชาดธรรมศาสตร์  หมายเลขบัญชี 905-0-09228-8 สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประเภทออมทรัพย์ 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-613-3777-8