ประกาศสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เรื่องการรับบุคลากรขยายเวลารับสมัครงาน

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์มีความประสงค์จะรับบุคลากรในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มใบสมัคร 

รายละเอียด >> ประกาศสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์เรื่อง การรับบุคลากร

กำหนดรับสมัคร >> ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562   

กำหนดสัมภาษณ์ >> ภายใน 15 วันหลังจากวันปิดรับสมัคร (ตามนัดหมายสัมภาษณ์) 

ประกาศผลการสัมภาษณ์  >> ภายใน 10 วันหลังจากการสัมภาษณ์ บนเว็บไซต์สำนักงาน  www.relations.tu.ac.th และจะติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมล์

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-3777 (คุณจิตรานันท์)