งาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2561”


ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2561” พร้อมฟังเสวนาในหัวข้อ “นายกรัฐมนตรีคนนอก ตามรัฐธรรมนูญ 2560 และแนวโน้มการเมืองไทย” ร่วมเสวนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล และดำเนินรายการเสวนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต