“วันธรรมศาสตร์ คืนสู่เหย้า”


วันธรรมศาสตร์ คืนสู่เหย้า” 10 ธันวาคม ปีนี้ ธรรมศาสตร์ภูมิภาค จัดงาน วันธรรมศาสตร์พร้อมเพรียงกัน ได้แก่ จ.เลย ซึ่งมูลนิธิชาวธรรมศาสตร์ จังหวัดเลย จัดที่ ศาลาประชาคมอำเภอปากชม , จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดนครราชสีมาที่มีความประพฤติดี และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ สมาคมฯ , จ.นครศรีธรรมราช จัดที่ ร้านโกปี้ ข้างศาลากลาง และ จ.สงขลา จัดที่ โรงแรมหรรษาเจบี  สำหรับ จ.สุรินทร์ จัดงานขึ้นก่อนใคร ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 , ส่วนลูกแม่โดม จ.ขอนแก่น ผวจ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล รัฐศาสตร์ 2522 (สิงห์แดง รุ่น 31) เปิดจวนผู้ว่าฯ จัดงานเลี้ยงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 , จ.ระยอง โดยชมรมชาวธรรมศาสตร์จังหวัดระยอง จัดงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง "ลูกแม่โดม" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น  และปิดท้ายงานวันธรรมศาสตร์ ลูกแม่โดมชายแดนใต้สัมพันธ์ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส) จัดในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ที่ โรงแรมยะลารามา