มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ร่วมเดินทางทางเรือ รับจำนวนจำกัดเพียง 120 คนเท่านั้น มีค่าใช้จ่ายในการเดินท่านละ 500 บาท โดยลงเรือที่ท่าเรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น.


>> อ่านรายละเอียดเพิ่ม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มร่วมเดินทาง ได้ที่ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ http://www.central.tu.ac.th/PDF/kathin-60.pdf

>> ชำระค่าเดินทางได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

>> มหาวิทยาลัย จัดรถบัสโดยสารไว้บริการสำหรับผู้ประสงค์จะร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รถออกจาก มธ. ศูนย์รังสิต ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30 น.