มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาดูงานสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์


 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา มาศึกษาดูงานสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์, กองกิจการนักศึกษา มธ., สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ครัวธรรมศาสตร์อาสา โดยสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์