ประมวลภาพ "งานรำลึก ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ในวาระครบ 100 วัน ที่จากลา"


ภาพงาน "รำลึกถึงศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ในวาระครบรอบ 100 วันที่จากลา" เสวนา “ประภาศน์อวยชัย กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์