ภาพอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ 3


กองทุนทำบุญวันเกิดฯ โดยชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ จัดกิจกรรมธรรมปฏิบัติกับพระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 7-10 กันยายน 2560  
หลังจาก ชมรมขันธ์ ๕ ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมธรรมะสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงวัย มาได้ระยะหนึ่งแล้ว กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ก็เตรียมจัดตั้งชมรมขึ้นมาใหม่ แต่คราวนี้จะเน้นให้เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชน ในชื่อ  ชมรม เพาะธรรม นำทาง เพื่อปูรากฐานการเป็นคนมีจิตใจดี มีศีลธรรม สามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของราคาแพงเป็นที่ตั้ง   เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้เป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยในอนาคต เป็นคนดีของแผ่นดิน

เนื่องจากเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชน จึงจำเป็นต้องเป็นธรรมะที่เหมาะสมกับวัย และใช้เวลาไม่นานเกินไป จึงอาจมีการเรียนรู้อย่างอื่นประกอบด้วย เช่นศิลปะ  คืออาจเป็นเรื่องธรรมะ 1 ชั่วโมง และ ศิลปะ 1 ชั่วโมง 

กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วมแสดงความคิดเห็น หรือ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมของชมรม เพาะธรรม นำทาง เพื่อกองทุนฯ จะได้นำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งคาดว่าต้นปีหน้านี้ จะสามารถจัดให้มีกิจกรรมสำหรับเยาวชนเป็นครั้งแรกได้