Category : ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสครบ 84 ปี ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอบถามโทร...
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกและสัมภาษณ์" เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรอง ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ ห้อง วศ. 302-303 และ 310 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ...
ภาพงานฉลอง 100 ปี "นายผี" อัศนี พลจันทร ณ ห้องริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
งานขอบคุณผู้ให้(ทุน) จากใจผู้รับ(ทุน) เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
watpasukato
กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน “หลังคาใหม่ จากใจลูกแม่โดม” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา โด...
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
ภาพกิจกรรมชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ด้วยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เปิดสมัครรับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561