Category : ข่าวสาร
ประกาศแล้ว!!!! ผลรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผลสลากหมุนรวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง กว่า 1,650 รางวัล มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท
Dome Connect Newsletter สื่อเพื่อติดตามความก้าวหน้าของ มธ.สำหรับศิษย์เก่า สนใจรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์ โปรด กรอกข้อมูลเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศงดการเรียนการสอนและติดต่อราชการที่ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 5-13 ธันวาคม 2562
ขอเชิญชวน ทุกท่านทำสิ่งดีๆ ที่เป็นบุญกุศลอีกประการ ด้วยการบริจาคเงินเข้า “ กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์” ในวันคล้ายวันเกิดของท่าน เพื่อช่วยให้ “น้องๆ ที่อยากเรียน...ให้ได้เรียน” สอบถามเพิ่มเติมได้ท...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 มีมติให้งดการเรียนการสอนและการติดต่อราชการที่ท่าพระจันทร์ เป็นเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-24 ตุลาคม...
ด้วยสภากาชาดไทยมีกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ ณ บริเวณสวนลุมพินี โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกุศลในครั้งนี้เช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยมีทั้งการออกร...
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ สวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนใหม่ "TU 85" ทุกคน และขอต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรา พบกับการแสดงแสงเสียงประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ : ณ ดินแดนแห่งนี้มีตำนาน ขอเธอจงสืบสานจิตวิญญาณธรรม ในงานปฐมนิเทศน...
ในวาระ 85 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 27 มิถุนายน 2562 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าของและสวมใส่ "เสื้อ 85 ปี ธรรมศาสตร์" ในราคาตัวละ 320 บาท (สมทบทุนสร้าง "สวนป๋วย" 30 บาท) โดยสามารถซื้อได้ที่สำนักงานธ...
ขอเชิญชวนชาวธรรมศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 85 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมฟังปาฐกถาทางวิชาการโดยกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย...