Category : ข่าวสาร
watpasukato
กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน “หลังคาใหม่ จากใจลูกแม่โดม” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา โด...
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
ภาพกิจกรรมชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กราบนมัสการและฟังธรรมจากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และพระสมใจ ค้างคืนที่วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ พร้อมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเที่ยวไทรงาม ปราสาทหินพิมาย (โคราช) อุทยานเพ-ลาเพลิน (บุรีรัมย...
งาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง มีนักเรียน ม.ปลายมาร่วม 6 โรงเรียนรวมกว่า 500 คน ร่วมจัดโดย สมาคมธรรมศาสตร์พัทลุง กับ สำนักธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ...
เชิญชวนสนับสนุนของที่ระลึก "84 ปีธรรมศาสตร์ 84 ปีแห่งความภาคภูมิใจ" สั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2613-3777
สมาคมธรรมศาสตร์พัทลุง ร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ. จัดงาน "เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ต้องขออภัยในการจัดส่งของที่ระลึก 84 ปีธรรมศาสตร์ล่าช้า เนื่องจากโรงงานผลิตเพิ่งส่งเสื้อมาให้วันเสาร์และวันนี้ ซึ่งสำนักงานก็ได้เร่งดำเนินการจัดตามใบสั่งซื้อและรีบจัดส่งทันท...