Category : ข่าวสาร
ขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะผู้ที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ ในครั้งเป็นนักศึกษา เช่น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หรือเข้าเฝ้าฟังดนตรีในโอกาสทรงดนตรี ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาสต...
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแคมเปญส่งเสริมการขายอิงกระแส ชวนนักอ่าน นักศึกษา ร่วมกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก <br>