Category : ข่าวสาร
งาน "สานสัมพันธ์ชาวธรรมศาสตร์ภาคตะวันออก" สนับสนุนโดยชมรมชาวธรรมศาสตร์จังหวัดระยอง กลุ่มศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ปีการศึกษาเข้า 2512 และสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรม...
กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ 11” ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561
ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์ชาวธรรมศาสตร์ภาคตะวันออก วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง
ขอเชิญร่วมสมทบทุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ หมู่ 1 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
ภาพงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ห้อง meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันนี้ - 8 เมษายน 2561 เวลา 10.00 - 21.00 น.
ขอเชิญร่วมงาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2561” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน มอบอุปกรณ์กีฬาและหนังสือให้โรงเรียนควรไทร, โรงเรียนบ้านน้ำพราย และโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นำโดยคุณวีระ เชาว์กิจค้า นายกสมาคมธรรมศาสตร์ตรัง
ขอเชิญร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษาเพื่อผลิดอกออกผลเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ด้วยการบริจาคเงินเข้ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ซึ่งจะรวบรวมเฉพาะดอกผลจากเงินต้นกองทุนไปเ...
ในโอกาสที่ท่านอธิการ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี จึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้ประชาคมธรรมศาสตร์ได้รู้เรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน