Category : ข่าวสาร
เชิญชวนสนับสนุนของที่ระลึก "84 ปีธรรมศาสตร์ 84 ปีแห่งความภาคภูมิใจ" สั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2613-3777
สมาคมธรรมศาสตร์พัทลุง ร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ. จัดงาน "เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ต้องขออภัยในการจัดส่งของที่ระลึก 84 ปีธรรมศาสตร์ล่าช้า เนื่องจากโรงงานผลิตเพิ่งส่งเสื้อมาให้วันเสาร์และวันนี้ ซึ่งสำนักงานก็ได้เร่งดำเนินการจัดตามใบสั่งซื้อและรีบจัดส่งทันท...
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 คุณวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดงาน "เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" โดยมี ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบ...
ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องใน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี” บริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ฝั่งคณะนิติศาสตร์) ตั้งแต่เวลา 06.30 – 07.15 น.
ชมรมธรรมศาสตร์เพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ. จัดงาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม “เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0” เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ถ.ตากสินมหาราช ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง จัดโดยชมรมชาวธรรมศาสตร์จังหวัดระยอง...
งาน "สานสัมพันธ์ชาวธรรมศาสตร์ภาคตะวันออก" สนับสนุนโดยชมรมชาวธรรมศาสตร์จังหวัดระยอง กลุ่มศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ปีการศึกษาเข้า 2512 และสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรม...
กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ 11” ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561
ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์ชาวธรรมศาสตร์ภาคตะวันออก วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง