Category : ข่าวสาร
ขยายเวลารับบุคลากรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-3777 (คุณจิตรานันท์)
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์นำศิษย์เก่านิติศาสตร์ มธ.รุ่น 2523 เยี่ยมชม มธ.ศูนย์รังสิต ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของแต่ละสถานที่ที่นำเยี่ยมชมและให้ข้อมูล โดยเฉพาะขอบคุณไกด์กิ...
DONATE TO SUPPORT Scholarships for SIIT Students
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือกับ SkillLane บริษัท Online Learning และ Digital Training Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ เพื่อเผยแพร่คว...
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ 119 ปีชาตกาล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมเพื่อนโดม พร้อมด้วยคุณบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณอุดมศิลป์ เหมสถาปัตย์ ผ...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป และภาคีเครือข่าย จัดงาน PUEY TALKS ครั้งที่ 6 ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงแนวคิดของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคมนี้ ณ หอศิลปวัฒ...
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสร่วมสนุกกับกิจกรรมอื่นๆของสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ต่อไป
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และวางพานพุ่มที่อนุสาวรีย์ ณ บริเวณลานปรีดี หน้าตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องงดการเรียนการสอนและการติดต่อราชการที่ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอใช้พื้นที่เป็นกองอำนวยการ เพื่อจัดเตรียมพระราชพิธีบรมร...
โครงการค่ายภาษาอังกฤษธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 (TU English Camp #1) เพื่อฝึกความกล้าและวิธีการในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 ...