Category : ข่าวสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov)
“เปิดโลกการศึกษาในศตวรรษที่21” ยุคที่ทุกสิ่งในโลกถูก Disruption ไม่เว้นแม้การจัดการศึกษา การเรียนการสอน ที่ถูกสั่นคลอน และหากไม่เติมเพิ่มความรู้ให้กับน้องๆนักเรียนมัธยมได้เตรียมตัวก่อนเข้าสู่ชั้นอ...
วันคริสต์มาสแล้ว ขออวยพรให้ความรัก ความสำเร็จ โชคลาภ และมิตรภาพ มาหาคุณถึงหน้าประตูบ้าน ขอจงมีวันคริสต์มาสที่แสนวิเศษและปีใหม่ที่แสนเปรมปรีดิ์
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ศูนย์ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต ของดติดต่อราชการ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีการสัมมนาประจำปีของสำนักงาน ขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศแล้ว!!!! ผลรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผลสลากหมุนรวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง กว่า 1,650 รางวัล มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท
Dome Connect Newsletter สื่อเพื่อติดตามความก้าวหน้าของ มธ.สำหรับศิษย์เก่า สนใจรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์ โปรด กรอกข้อมูลเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญชวน ทุกท่านทำสิ่งดีๆ ที่เป็นบุญกุศลอีกประการ ด้วยการบริจาคเงินเข้า “ กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์” ในวันคล้ายวันเกิดของท่าน เพื่อช่วยให้ “น้องๆ ที่อยากเรียน...ให้ได้เรียน” สอบถามเพิ่มเติมได้ท...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 มีมติให้งดการเรียนการสอนและการติดต่อราชการที่ท่าพระจันทร์ เป็นเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-24 ตุลาคม...