Category : ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป และภาคีเครือข่าย จัดงาน PUEY TALKS ครั้งที่ 6 ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงแนวคิดของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคมนี้ ณ หอศิลปวัฒ...
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสร่วมสนุกกับกิจกรรมอื่นๆของสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ต่อไป
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และวางพานพุ่มที่อนุสาวรีย์ ณ บริเวณลานปรีดี หน้าตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องงดการเรียนการสอนและการติดต่อราชการที่ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอใช้พื้นที่เป็นกองอำนวยการ เพื่อจัดเตรียมพระราชพิธีบรมร...
โครงการค่ายภาษาอังกฤษธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 (TU English Camp #1) เพื่อฝึกความกล้าและวิธีการในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 ...
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล ได้ที่ https://forms.gle/Uv9vcvFyaizs9ySD7 หรือส่งคำตอบพร้อมชื่อ-นามสกุล ได้ที่ E-mail : tu-relations@tu.ac.th
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ขอเชิญร่วมงาน วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตรจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ข้อมูลโดย กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University Joins Forces with SkillLane to Offer 100% Online Master’s Degree Courses, Delivering Future Skills