Category : ข่าวสาร
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 4
ภาพบรรยากาศงาน "เชิดชูเกียรติคุณ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ" เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2559
บรรยากาศกิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปันครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม
ขอเชิญชวนลูกแม่โดมที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน และตุลาคม ไปร่วมทำกิจกรรมทอดกฐินเพื่อก่อสร้างพระอุโบสถวิหาร 8 เหลี่ยม 2 ชั้น และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนของโรงเรียนในพื้นที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
กิจกรรม “ลูกแม่โดมแบ่งปัน” ครั้งที่ 2 ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
กิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
รับมอบเงินสนับสนุนจัดทำหนังสือรวมบทกวี “30 ปี ข้างคลองคันนายาว” จากธนาคารกรุงเทพ
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานรำลึก 90 ปี ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
ขอเชิญชวนนักศึกษา ป.ตรี เขียนบทความส่งเข้าประกวดชิงรางวัลทุนภูมิพลในหัวข้อ "70 ปี ทรงครองราชย์ ประชาชาติร่มเย็น"
ประกาศ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เรือง การรับสมัครพนักงาน 1. พนักงานบริหารงานทั่วไป 2. พนักงานกิจกรรมสัมพันธ์ 3. พนักงานการเงิน-งบประมาณ