Category : ข่าวสาร
ขอขอบพระคุณทีมอาสาสมัครให้บริการในพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช, อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ตามรอยเสรีไทยครั้งที่ 2 (สกลนคร-นครพนม) ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2560
ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า กับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ นำท่านสู่สกลนคร ดินแดน 4 ธรรม คือ ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และอารยธรรม
เรียนท่านผู้มีอุปการคุณที่บริจาคเงินให้กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ขอความกรุณา เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับใบเสร็จรับเงินลดหย่อนภาษี 2 เท่า ได้ทันปี 2559
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โดยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กิจกรรม "ธรรมศาสตร์พบประชาชน" สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
คณะศิษย์เก่าจากจังหวัดนครราชสีมา นำโดย ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ นายกสมาคมฯ เดินทางมามอบต้นกล้าหางนกยูงและร่วมกันปลูก ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เชิญชวนสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 ณ ชุมชนเรนนี่แลนด์ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ทัวร์ ตามรอยเสรีไทยครั้งที่ 2 สกลนคร - นครพนม วันที่ 14-15 มกราคม 2560
บรรยากาศกิจกรรม ลูกแม่โดมแบ่งปันครั้งที่ 3 ณ วัดป่าเจริญธรรม ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี