Category : ข่าวสาร
บรรยากาศกิจกรรม ลูกแม่โดมแบ่งปันครั้งที่ 3 ณ วัดป่าเจริญธรรม ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 4
ภาพบรรยากาศงาน "เชิดชูเกียรติคุณ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ" เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2559
บรรยากาศกิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปันครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม
ขอเชิญชวนลูกแม่โดมที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน และตุลาคม ไปร่วมทำกิจกรรมทอดกฐินเพื่อก่อสร้างพระอุโบสถวิหาร 8 เหลี่ยม 2 ชั้น และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนของโรงเรียนในพื้นที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
กิจกรรม “ลูกแม่โดมแบ่งปัน” ครั้งที่ 2 ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
กิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
รับมอบเงินสนับสนุนจัดทำหนังสือรวมบทกวี “30 ปี ข้างคลองคันนายาว” จากธนาคารกรุงเทพ
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานรำลึก 90 ปี ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
ขอเชิญชวนนักศึกษา ป.ตรี เขียนบทความส่งเข้าประกวดชิงรางวัลทุนภูมิพลในหัวข้อ "70 ปี ทรงครองราชย์ ประชาชาติร่มเย็น"