Category : ข่าวสาร
ขอเชิญชวนลูกแม่โดมร่วมแบ่งปันและเยียวยา พร้อมการพักผ่อนอย่างมีสาระไปในตัวกับกิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน ครั้งที่ 5 ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560 นี้ (สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2613-3778)
บัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย จึงเป็นหนึ่งในรูปแบบกิจกรรม ที่สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยจัดทำขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่...
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ ได้จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมธรรมะ โดย ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ จัดอบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (สำรองที่นั่งล่วงหน...
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ กิจกรรม "แรลลี่บัณฑิตอาสาสมัครเพื่อการกุศล" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2560 จัดโดย มูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร ร่วมกับ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ สนับสนุ...
ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
จัดโดย มูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร มธ., สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา เพื่อหาทุนสนับสนุนการทำงานของบัณฑิตอาสาสมัครในพื้นที่ทั่วประเทศ และจัดตั้งศูนย์ศิลป์สาละวิน ณ ...
ขอขอบพระคุณทีมอาสาสมัครให้บริการในพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช, อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ตามรอยเสรีไทยครั้งที่ 2 (สกลนคร-นครพนม) ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2560
ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม