คิดถึงงานกาชาด คิดถึง?
2 ธันวาคม 2564
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาคมธรรมศาสตร์ร่วมอุดหนุนสลากกาชาดเพื่อนำรายได้บำรุงสภากาชาดไทย จำหน่ายในราคาเล่ม...
มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
1 ตุลาคม 2564
มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2564