25 พฤษภาคม 2562_งาน PUEY TALKS ครั้งที่ 6
16 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป และภาคีเครือข่าย จัดงาน PUEY TALKS ครั้งท...
วันปรีดี พนมยงค์ 119 ปีชาตกาล
16 พฤษภาคม 2562
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ 119 ปีชาตกาล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมเพื่...
ประกาศสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เรื่องการรับบุคลากร
16 พฤษภาคม 2562
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์มีความประสงค์จะรับบุคลากรในตำแหน่งงาน เพื่อรองรับการเติบโตดังต่อไปนี้ 1. ผ...