"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
บริจาคเงินออนไลน์

"ต้องทำธุรกรรมก่อนเวลา 21.00 น. ถ้าหลังจากนั้นจะเป็นการบริจาคในอีกวัน"


ใบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน
 
 
 

บริจาคเงินให้กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์นี้ได้แล้วค่ะ!!!

     ท่านสามารถบริจาคเงินออนไลน์ได้ เพียงแค่มีบัตรวีซ่า VISA หรือ บัตรมาสเตอร์การ์ด MasterCard ซึ่งออกโดยธนาคารใดก็ได้ทั่วโลก

     เริ่มต้นการบริจาคด้วยการคลิกที่กล่องใบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน ด้านบนนี้ ที่ปุ่ม เคยบริจาคมาแล้ว หรือ ที่ปุ่ม ยังไม่เคยบริจาคมาก่อน แล้วแต่กรณี เพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านและการบริจาค เพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงิน และเพื่อการติดต่อกับท่านต่อไปในภายหลังหลังจากนั้นระบบจะให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ท่านบันทึกและยืนยันอีกครั้ง ด้วยการคลิกที่ปุ่ม จัดเก็บข้อมูล

     ต่อจากนั้นระบบจะนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีระบบป้องกันความปลอดภัยเป็นอย่างดี เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ท่านประสงค์จะใช้ในการบริจาคเงิน

     หลังจากท่านกดปุ่ม pay now ที่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย แล้วคลิกที่หน้าต่อๆ ไปตามลำดับ จนมาถึงหน้าสุดท้าย ซึ่งจะมีข้อความบอกว่า Your payment is success และด้านล่างจะมีปุ่ม Go Back to Merchant Website ให้ท่านคลิกที่ปุ่มนี้เพื่อกลับมายังเว็บไซต์ของสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อความว่า ระบบได้จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ และมีข้อความสำหรับให้คลิกเพื่อออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราว ซึ่งท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นได้ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย และอีก 2 วันทำการ รายการบริจาคของท่านจะเข้าสู่ระบบออนไลน์ให้สามารถเช็คดูยอดบริจาคได้

     หลังจากนั้นระยะหนึ่งซึ่งไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือน สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริงซึ่งออกโดยกองคลังมาให้ท่านทางไปรษณีย์
หมายเหตุ : สามารถนำยอดเงินบริจาคนี้ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้