"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ความเป็นมา
“มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎรผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรได้ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษา”
ศ. ดร. ปรีดี พนมยงค์
ผู้ประศาสน์การ


วันเกิด ของท่าน คือ วันที่คนอีกมากมายได้เกิด

เชิญ ร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผ่านกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์)

  คงเป็นเรื่องปกติและธรรมดาของคนๆ หนึ่ง ที่จะฉลองวันเกิดด้วยการทำบุญใส่บาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา เพื่อหวังว่าชีวิตและการงานจะราบรื่น และอีกหลายๆ คนอาจจะสนุกกับการฉลองวันเกิดในหมู่เพื่อนฝูง แต่คุณจะรู้หรือไม่ว่า ในวันที่คุณกับเพื่อนๆ กำลังมีความสุขอยู่นั้น ยังมีคนอีกมากกมายที่ไม่รู้ว่า จบ ม. 6 แล้วจะได้เรียนต่อหรือไม่ จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเทอม ค่าหนังสือ แต่ คนเหล่านั้นจะมีโอกาสแน่นอก หากคุณยินดีที่จะแบ่งปันความสุขในวันเกิดให้เขาบ้าง ด้วยการสนับสนุนกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

ความเป็นมา
  กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นโดยอาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล ในปลายปี พ.ศ. 2546 เพื่อเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ในวาระคล้ายวันเกิดของตน หรือวันที่ตนรู้สึกดีๆ และอยากทำความดี เพื่อเป็นทุนการศึกษา

การได้มาของเงินกองทุนฯ
  จากการบริจาคของศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา หรือหน่วยงาน โดยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับบริจาคมาไม่สามารถนำไปใช้จ่ายใดๆ ได้ทั้งสิ้น จะเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง ในปัจจุบันมียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 108 ล้านบาท

การใช้ไปของเงินกองทุนฯ
  คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะ จัดสรรเฉพาะดอกผลที่มหาวิทยาลัยได้รับเท่านั้น ไปเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้เริ่มจัดสรรทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีนักศึกษาของกองทุนฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ประเภทให้ทุนการศึกษาตลอดจนสำเร็จตามหลักสูตรการศึกษา จำนวน 10 รุ่น รวม 75 คน สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 7 รุ่น จำนวน 34 คน ได้รับเกียรตินิยม 6 คน และนักศึกษาได้รับทุนการศึกษากรณีพิเศษ จำนวน 3 คน เนื่องจากประสบปัญหาระหว่างการศึกษา เช่น ผู้ปกครองถึงแก่กรรม และผู้ปกครองเจ็บไข้หนัก

ช่องทางการบริจาคเงิน
  - เงินสด
  - เช็คขีดคร่อม “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำบุญวันเกิดฯ)”
  - ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ. หน้าพระลาน ระบุชื่อผู้รับ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำบุญวันเกิดฯ)”
  - โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำบุญวันเกิดฯ)” ผ่านธนาคาร
     - กสิกรไทย สาขา บางลำภู เลขที่บัญชี 645-2-05790-3
     - กรุงเทพ สาขา มธ. ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 905-0-06200-0
     - กรุงไทย สาขา มธ. ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 981-4-95999-5
     - ไทยพาณิชย์ สาขา ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 114-2-19262-0
     - ทหารไทย สาขา ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 155-2-11245-8
  - บริจาคเงินออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ที่ http://relations.tu.ac.th
  - บริจาคเงินตามงวดเวลา (Recurring) โดยหักจากบัตรเครดิตของท่าน