"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
คีตกวีธรรม สามัญชนคนต้นแบบ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์”


 ขอเรียนเชิญร่วมงาน

คีตกวีธรรม สามัญชนคนต้นแบบ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์”

ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.30 น. ณ ห้องริมน้ำ LA107-108

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายกำหนดการ                   


8.00-8.30 น.       ลงทะเบียน

8.30-8.50 น.       ประธานกล่าวเปิดงาน โดย รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์

                                    ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนทำบุญวันเกิดฯ

8.50-9.50 น.       ปาฐกถาธรรมเรื่อง “ สานพลังหวัง ด้วยพลังธรรม ”

                                    โดย       พระไพศาล  วิสาโล

9.50-10.45 น.     ร่วมรับฟังบทกวีและดนตรี โดยศิลปินแห่งชาติ

                                    อาจารย์เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ 

                                    อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

                                    และวงดนตรีคันนายาว

11.15-12.30น.    เสวนาธรรม “ คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสันติประชาธรรม"

                                    โดย       รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ           อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

                                                  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล             อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

                                                  นางรสนา  โตสิตระกูล                    อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสปช. 

                                                  รศ.ดร.อรศรี  งามวิทยาพงศ์           ดำเนินรายการสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ : สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. 

                                                โทร. 02-6133777,  E-mail : tualumnioff@gmail.comMember
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป