"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕


ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕
อบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้สนใจการปฏิบัติธรรมอย่างจริงใจ และต้องการปฏิบัติอย่างถูกวิธี จริงจัง โดยไม่ต้อมมีพื้นฐานมาก่อนรวมทั้งผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว ต้องการต่อยอดให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างถูกวิธี เตรียมตัวพบกับ พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันทโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรม ได้แล้วค่ะกำหนดการ

7.50   -  9.00 น.      ลงทะเบียน

8.30   -  9.00 น.      ร่วมกันจัดเตรียมสำรับอาหาร

9.00 น.                    ถวายภัตตาหารโดยพร้อมเพรียงกัน

9.30   - 10.00 น.    สวดมนต์ทำวัตรเช้า

10.00 - 11.00 น.    นั่งสมาธิ

11.00 - 12.00 น.    ฟังพระธรรมเทศนา

12.00 - 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.    สนทนาธรรม

14.30 น.                  กราบลาพระอาจารย์ เดินทางกลับบ้านสำรองที่นั่งล่วงหน้า
ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 ม.ค. 2559 ที่สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร 02-613-3777 และ 02-729-3322 ในวันและเวลาราชการ
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป