"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ปฏิบัติธรรมกับ "ชมรมฝึกรู้ทันจิต"


 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมกับ "ชมรมฝึกรู้ทันจิต"

วันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2558

ณ อุทยานการเรียนรู้ (Learning Resort) ศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ชมรมฝึกรู้ทันจิต กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับ พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท

ผู้เข้าร่วมอบรม จ่ายค่าที่พักเอง คืนละ 400 บาท/คน และจ่ายค่าอาหาร (บางส่วน) 500 บาท  มีรถ รับ-ส่ง จากท่าพระจันทร์

เปิดรับสมัคร วันที่ 17 สิงหาคม - 17 กันยายน 2558สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

                                                       โทรศัพท์ 0-2613-3777 โทรสาร 0-2613-2043

                                                             E-mail : tualumnioff@gmail.comท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปฏิบัติธรรมและใบสำรองที่นั่งได้ที่นี่   "Download"
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป