"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรม "Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน" ภาค 1 ครั้งที่ 2


 

รบกวนกรอกใบสมัครออนไลน์ : https://bit.ly/2AqQWxa

กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 22 มกราคม 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2613 3778

Email : tu-relations@tu.ac.th

www.facebook.com/Thammasatrelations/

www.relations.tu.ac.th
Member
74 ศิษย์เก่า และ 27 บุคคลทั่วไป