"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งานขอบคุณผู้ให้(ทุน) จากใจผู้รับ(ทุน)


ขอเชิญชวนพี่ๆศิษย์เก่ามาร่วมงานและเป็นกำลังใจให้น้องๆ ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กรุณายืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่ 0-2613-3777 เพื่อการอำนวยความสะดวก บริการรถบัส รับ-ส่ง (ท่าพระจันทร์-รังสิต) น้องๆรอพี่ทุกคนมาให้กำลังใจนะ
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป