"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งานขอบคุณผู้ให้(ทุน) จากใจผู้รับ(ทุน)


ในสังคมปัจจุบันจะมีสักกี่คนที่จะโชคดีได้รับโอกาสจากคนที่ไม่เคยแม้จะรู้จักหรือไม่เคยแม้แต่จะพบหน้ากัน แต่เรื่องราวเหล่านี้กลับเกิดขึ้นได้ ด้วยคำว่า "ธรรมศาสตร์" จากวันนั้นที่สายสัมพันธ์เลือดเหลืองแดงถูกส่งผ่านจากพี่ถึงน้องโดยไม่รู้จักกันสู่วันนี้...วันที่ผู้รับอย่างน้องๆอยากมอบคำว่าขอบคุณให้กับพี่ๆทุกคน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำอันมีค่าไปด้วยกันนะคะ งานขอบคุณผู้ให้(ทุน) จากใจผู้รับ(ทุน) ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุณายืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่ 0-2613-3777 เพื่อการอำนวยความสะดวก บริการรถบัส รับ-ส่ง (ท่าพระจันทร์-รังสิต)
Member
61 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป