"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรม "ธรรมศาสตร์พบประชาชน" ครั้งที่ 7


กิจกรรม "ธรรมศาสตร์พบประชาชน" ครั้งที่ 7

ขึ้นเหนือส่งมอบไออุ่นถึงขุนเขา จากใจเหลือง-แดง


กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ  และสมาคมธรรมศาสตร์เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการในพื้นที่ และผู้มีจิตศรัทธาออกไปให้บริการทางการแพทย์ ทันตบริการ และบริการอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่ พร้อมส่งมอบไออุ่นแด่พี่น้องชาวไทยและชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งถูกประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจากภัยหนาวทุกปี เมื่อความหนาวคืบคลานเข้ามาแล้ว ก็จะหนาวลงอีกเรื่อยๆ  ซึ่งไม่อาจคาดคิดเลยว่าจะทวีความหนาวกว่าหลายๆ ปีที่ผ่านมาหรือไม่ ในยามอากาศแปรปรวนเช่นนี้  เขาเหล่านั้นรวมถึงเด็กนักเรียน ยังเฝ้ารอคอยการหยิบยื่นความความอบอุ่นจากท่านอยู่ ก่อนที่ร่างกายพวกเขาจะมิอาจต้านทานความเหน็บหนาวได้

            กำหนดการ    :  วันที่ 14 พฤศจิกายน  2558

            จุดปฏิบัติการ : โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต. ท่าก๊อ อ. แม่สรวย จ. เชียงราย

            บริการทางการแพทย์ : ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตา กระดูก ผิวหนัง  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

                                            และแพทย์แผนไทยประยุกต์


            บริการทันตกรรม : ถอนฟัน  อุดฟัน  ขูดหินปูน  เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์

                                         และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพฟัน


            บริการวิชาการอื่นๆ การปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

            บริการอื่น : มอบผ้าห่มกันหนาว  ยาชุดสามัญ และบริการซุ้มอาหารแก่ผู้มารับบริการ

           
ร้อมส่งมอบ : มอบชุดกันหนาว อุปกรณ์การเรียนการสอน และชุดคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน

                                และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขุ่นวิทยาลัย

ขอเรียนเชิญลูกแม่โดมและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกิจกรรม โดยการบริจาคเงิน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2613-3777 และ 0-2613-2044 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แบบฟอร์มแสดงความจำนงสนับสนุนกิจกรรม "ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ 7"  คลิ๊กที่นี่ 

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป