"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน “หลังคาใหม่ จากใจลูกแม่โดม” และ กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 12


ด้วย กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ขอเรียนเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม คือ กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน “หลังคาใหม่ จากใจลูกแม่โดม” ด้วยการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา โดยจะทำพิธีมอบหลังคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่กองทุนฯ ได้กำหนดไปจัดทำกิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 12 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม : “หลังคาใหม่ จากใจลูกแม่โดม” โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ จ.นครราชสีมา 

      

กองทุนฯ ขอเรียนเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมการกุศล ด้วยการสนับสนุนการทำกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ด้วยการบริจาคเงินเข้า บัญชี "เงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ธ.ทหารไทย สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่ 155-2-08397-2


หมายเหตุ : ใบเสร็จรับเงิน สามารถลดหย่อนภาษีได้

ภาพกิจกรรม : “หลังคาใหม่ จากใจลูกแม่โดม” โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ จ.นครราชสีมา 

Member
82 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป