"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรมตามรอยอาจารย์ป๋วยครั้งที่ 2


ตามรอยอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 2


สืบทอดปณิธานความดี ความงาม ความซื่อสัตย์ และความกล้าหาญ


19-20 ธันวาคม 2558


กิจกรรมพิเศษสุดในวาระ 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นอกเหนือจากที่ท่านจะได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านแล้ว ท่านจะได้รับรู้ว่าอีกมุมหนึ่งของประเทศไทยยังมีชุมชนวังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ที่ได้สืบทอดปณิธานและรำลึกถึงอาจารย์ตลอดมา โดยมีกิจกรรมทำบุญระลึกถึงท่านในวันที่ท่านกระโดดร่ม (14 มีนาคม ของทุกปี) และสร้างอนุสรณ์สถานท่านขึ้น ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นปีที่ท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยความอาลัยรัก

ด้วยโอากาสอันดีนี้ทางสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. ขอเรียนเชิญท่านร่วมตามรอยอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมกับร่วมพิธีเปิด "อนุสรณ์สถานป๋วย อึ๊งภากรณ์" ณ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท และเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว จ.ชัยนาทและ จ.อุทัยธานีไปพร้อมๆกับพวกเราอัตราค่าบริการท่านละ 3,500 บาท เท่านั้น (หากท่านต้องการห้องพักเดี่ยวชำระเพิ่ม 500 บาท/ท่าน)"คลิ๊กที่นี่" โปรแกรมท่องเที่ยวแบบละเอียด

ด่วน!!! กรุณาจองก่อน 30 ตุลาคม 2558 


ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ : สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. ท่าพระจันทร์ โทร 0-2613-3777 ติดต่อคุณวันเพ็ญ 

                                          E-mail : alumnioff@gmail.comดาวโหลดใบสำรองที่นั่ง และกำหนดการเดินทางได้ที่นี่ DownloadMember
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป