"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่ากับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ (พิษณุโลก-เพชรบูรณ์)


          สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์มีความยินดีนำเสนอกิจกรรม  ซึ่งสำนักงานได้จัดขึ้นเพื่อศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเป็นกรณีพิเศษ  โดยกิจกรรมแรกนอกจากจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงดงามแล้ว ท่านยังจะได้รับคำบอกเล่าในทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการต่อสู้จากเหล่าสหายของกองทัพ ท.ป.ท. (กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย) ในเขตพื้นที่สามจังหวัด (เขาค้อ ร่องกล้า ภูขัด ภูเมี่ยง) ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยตรง  ซึ่งอดีตก็คือนักเรียน นักศึกษา และชาวไทยภูเขา ที่ต่อสู้ด้วยใจบริสุทธิ์หวังเพียงเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  ด้วยมุมมองที่ต่างกัน            อนึ่ง  สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  สำนักงานจะนำไปสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายอบรม “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์” เพื่อธำรงไว้ซึ่งจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ต่อไป ให้กับนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์  และมีแผนงานจะขยายไปยังนักศึกษากลุ่มอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

          สำนักงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับสนับสนุนการเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้จากท่าน จึงขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้


คลิกอ่าน >> รายละเอียด “ตามรอยสมรภูมิรบภูหินร่องกล้า”


คลิกอ่าน >>  กำหนดการเดินทาง


ภาพกิจกรรม >> “ตามรอยสมรภูมิรบภูหินร่องกล้า” ณ จังหวัดพิษณุโลก
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป