"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการกิจกรรม
ขอเชิญชมนิทรรศการ "100 ปีชาตกาล นายผี (อัศนี พลจันทร)" ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ห้อง meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 21.00 น.
มังกรสลัดเกล็ด เขียนบทและกำกับโดย ประดิษฐ ประสาททอง แสดงวันที่ 22-25 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อาคารอินเตอร์โซนเดิม)
กิจกรรม "ย่างก้าวสู่ 84 ปีธรรมศาสตร์ ตามรอยผู้ประศาสน์การ" พ่อข้านามระบือชื่อปรีดี แต่คนดีเมืองไทยไม่ต้องการ
หลบร้อนไปเที่ยวพักผ่อนและทำประโยชน์แบบคนธรรมศาสตร์กัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศทั้งทะเล ภูเขา ถ้ำ อร่อยกับอาหารทะเล ติ่มซำรสชาติแบบสูตรต้นตำรับ หมูกรอบเลิศรสและบอกเล่าเกร็ดวัฒนธรรมความเป็นอยู่พื้นบ้าน แล...
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 18 - 29 ตุลาคม 2560 พบกันที่... โซน C1 หนังสือทั่วไป P02 เคล็ดไทย, โซน C2 หนังสือทั่วไป S39 สวนเงินมีมา, โซน Plena...
รวมพลคนรักธรรมศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย.60 วันธรรมศาสตร์สามัคคี ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต เวลา 9.30 - 15.30 น.
ขอเชิญร่วมงานรำลึกถึง "ศาสตรจารย์ ประภาศน์ อวยชัย ในวาระครบ 100 วัน ที่จากลา" วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.(ท่าพระจันทร์)
ขอเชิญเพื่อนๆ ของสหาย ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมเดินทางไป ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีค่า น่าสนใจ และติดตามยิ่ง กับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
ขอเชิญเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ โดยพระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรม ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้ (Learning Resort) มธ.ศูนย์พัทยา
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป