"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการกิจกรรม
ด้วย กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ขอเรียนเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม คือ กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน “หลังคาใหม่ จากใจลูกแม่โดม” ด้วยการซ่อมแซมหลังคาอาคารเ...
สมาคมธรรมศาสตร์พัทลุง ร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จัดงาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
ชมรมธรรมศาสตร์เพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จัดงาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมือง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0” วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ถ.ตากสินมหาราช ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
ขอเชิญร่วมสมทบทุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
เชิญชวนอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ธรรมปฏิบัติกับ พระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาลัยนวัตกรรม (Learning Resort) มธ.ศูนย์พัทยา
ขอเชิญชมนิทรรศการ "100 ปีชาตกาล นายผี (อัศนี พลจันทร)" ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ห้อง meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 21.00 น.
มังกรสลัดเกล็ด เขียนบทและกำกับโดย ประดิษฐ ประสาททอง แสดงวันที่ 22-25 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อาคารอินเตอร์โซนเดิม)
กิจกรรม "ย่างก้าวสู่ 84 ปีธรรมศาสตร์ ตามรอยผู้ประศาสน์การ" พ่อข้านามระบือชื่อปรีดี แต่คนดีเมืองไทยไม่ต้องการ
หลบร้อนไปเที่ยวพักผ่อนและทำประโยชน์แบบคนธรรมศาสตร์กัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศทั้งทะเล ภูเขา ถ้ำ อร่อยกับอาหารทะเล ติ่มซำรสชาติแบบสูตรต้นตำรับ หมูกรอบเลิศรสและบอกเล่าเกร็ดวัฒนธรรมความเป็นอยู่พื้นบ้าน แล...
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป