"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการกิจกรรม
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จัดกิจกรรม Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน-ภาค 1 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ (LA 107-8) คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ (...
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (สำรองที่นั่งได้ วันที่ 3 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ กำหนดจัดกิจกรรม Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน-ภาค 1 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ (LA 108) คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
เชิญชวนศิษย์เก่าลูกแม่โดมเลือดเหลืองแดงทุกท่านมาร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รวมพลคนธรรมศาสตร์ภาคเหนือ รวมพลังลูกแม่โดมสร้างสรรค์สังคม ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 13...
กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองฯ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ ห้อง วศ. 302-303 และ 310 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
งานฉลอง 100 ปี "นายผี" อัศนี พลจันทร ณ ห้องริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 8.30-15.30 น.
เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรม Eco Hotel By Thammasat ศูนย์พัทยา
ขอเชิญชวนพี่ๆศิษย์เก่ามาร่วมงานและเป็นกำลังใจให้น้องๆ ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต *(บริการรถบัส รับ-ส่ง ท่าพระจันทร์-ร...
ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายธรรม พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม คือ กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน “หลังคาใหม...
ผู้สนใจการปฏิบัติอย่างจริงจังที่นั่งสมาธิมาก็นานแล้ว แต่ยังวิปัสสนาไม่เป็น ขอเชิญพบกับ พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท เจ้าอาวาส วัดป่าเจริญธรรม ที่จะนำปฏิบัติ ทั้งแนวสมถะและวิปัสสนา และสำหรับผู้ที่ปฏิบัติ...
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป