"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการกิจกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มอบรางวัลแด่ผู้ถูกสลากกาชาด ประจำปี 2562
พี่รับน้องน้องรับพี่ บรรยากาศต้อนรับอบอุ่น คุณสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับจากใจว่าโลกเปลี่ยนไปแต่กองทุนจะไม่เน้นเรื่องสร้างคนเก่งอย่างเดียวแต่จะสร้าง...
เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรมธรรมะ กับพระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท ประจำปี 2563โท อบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 ปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้...
ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมงานขอบคุณผู้ให้ (ทุน) ครบรอบ 15 ปี กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ มีพิธีมอบโล่และเข็มเกียรติยศแก่ผู้บริจาค
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (โทร.สำรองที่นั่งได้ที่ 0-2613-3778) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน" ภาค 1 ครั้งที่ 3 สอนโดยอาจารย์ผู้สอน....นายอุดมศิลป์ เหมสถาปัตย์..... จัดโดย สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับสำนักอิ้นเฉิงกงฝ่าประเทศไท...
โครงการค่ายภาษาอังกฤษธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนา 202 ชั้น 2 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรม Eco Hotel By Thammasat ศูนย์พัทยา
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป