"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการกิจกรรม
เมื่อพี่ไม่ได้มีให้แค่ทุนการศึกษา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้การศึกษา
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ 5 กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม เรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรม วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประภา...
จากกันไปนาน เมื่อกลับมาเจอกันย่อมจะมีความคิดถึงมากเป็นพิเศษและกาลเวลาที่ผ่านไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มอบรางวัลแด่ผู้ถูกสลากกาชาด ประจำปี 2562
พี่รับน้องน้องรับพี่ บรรยากาศต้อนรับอบอุ่น คุณสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับจากใจว่าโลกเปลี่ยนไปแต่กองทุนจะไม่เน้นเรื่องสร้างคนเก่งอย่างเดียวแต่จะสร้าง...
เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรมธรรมะ กับพระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท ประจำปี 2563โท อบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 ปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้...
ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมงานขอบคุณผู้ให้ (ทุน) ครบรอบ 15 ปี กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ มีพิธีมอบโล่และเข็มเกียรติยศแก่ผู้บริจาค
Member
148 ศิษย์เก่า และ 45 บุคคลทั่วไป