"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการกิจกรรม
เมื่อพี่ไม่ได้มีให้แค่ทุนการศึกษา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้การศึกษา
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ 5 กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม เรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรม วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประภา...
จากกันไปนาน เมื่อกลับมาเจอกันย่อมจะมีความคิดถึงมากเป็นพิเศษและกาลเวลาที่ผ่านไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มอบรางวัลแด่ผู้ถูกสลากกาชาด ประจำปี 2562
พี่รับน้องน้องรับพี่ บรรยากาศต้อนรับอบอุ่น คุณสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับจากใจว่าโลกเปลี่ยนไปแต่กองทุนจะไม่เน้นเรื่องสร้างคนเก่งอย่างเดียวแต่จะสร้าง...
เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรมธรรมะ กับพระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท ประจำปี 2563โท อบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 ปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้...
ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมงานขอบคุณผู้ให้ (ทุน) ครบรอบ 15 ปี กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ มีพิธีมอบโล่และเข็มเกียรติยศแก่ผู้บริจาค
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (โทร.สำรองที่นั่งได้ที่ 0-2613-3778) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน" ภาค 1 ครั้งที่ 3 สอนโดยอาจารย์ผู้สอน....นายอุดมศิลป์ เหมสถาปัตย์..... จัดโดย สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับสำนักอิ้นเฉิงกงฝ่าประเทศไท...
โครงการค่ายภาษาอังกฤษธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนา 202 ชั้น 2 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรม Eco Hotel By Thammasat ศูนย์พัทยา
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จัดกิจกรรม Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน-ภาค 1 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ (LA 107-8) คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ (...
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (สำรองที่นั่งได้ วันที่ 3 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ กำหนดจัดกิจกรรม Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน-ภาค 1 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ (LA 108) คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
เชิญชวนศิษย์เก่าลูกแม่โดมเลือดเหลืองแดงทุกท่านมาร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รวมพลคนธรรมศาสตร์ภาคเหนือ รวมพลังลูกแม่โดมสร้างสรรค์สังคม ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 13...
กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองฯ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ ห้อง วศ. 302-303 และ 310 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
งานฉลอง 100 ปี "นายผี" อัศนี พลจันทร ณ ห้องริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 8.30-15.30 น.
เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรม Eco Hotel By Thammasat ศูนย์พัทยา
ขอเชิญชวนพี่ๆศิษย์เก่ามาร่วมงานและเป็นกำลังใจให้น้องๆ ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต *(บริการรถบัส รับ-ส่ง ท่าพระจันทร์-ร...
ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายธรรม พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม คือ กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน “หลังคาใหม...
ผู้สนใจการปฏิบัติอย่างจริงจังที่นั่งสมาธิมาก็นานแล้ว แต่ยังวิปัสสนาไม่เป็น ขอเชิญพบกับ พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท เจ้าอาวาส วัดป่าเจริญธรรม ที่จะนำปฏิบัติ ทั้งแนวสมถะและวิปัสสนา และสำหรับผู้ที่ปฏิบัติ...
ด้วย กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ขอเรียนเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม คือ กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน “หลังคาใหม่ จากใจลูกแม่โดม” ด้วยการซ่อมแซมหลังคาอาคารเ...
สมาคมธรรมศาสตร์พัทลุง ร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จัดงาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
ชมรมธรรมศาสตร์เพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จัดงาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมือง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0” วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ถ.ตากสินมหาราช ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
ขอเชิญร่วมสมทบทุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
เชิญชวนอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ธรรมปฏิบัติกับ พระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาลัยนวัตกรรม (Learning Resort) มธ.ศูนย์พัทยา
ขอเชิญชมนิทรรศการ "100 ปีชาตกาล นายผี (อัศนี พลจันทร)" ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ห้อง meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 21.00 น.
มังกรสลัดเกล็ด เขียนบทและกำกับโดย ประดิษฐ ประสาททอง แสดงวันที่ 22-25 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อาคารอินเตอร์โซนเดิม)
กิจกรรม "ย่างก้าวสู่ 84 ปีธรรมศาสตร์ ตามรอยผู้ประศาสน์การ" พ่อข้านามระบือชื่อปรีดี แต่คนดีเมืองไทยไม่ต้องการ
หลบร้อนไปเที่ยวพักผ่อนและทำประโยชน์แบบคนธรรมศาสตร์กัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศทั้งทะเล ภูเขา ถ้ำ อร่อยกับอาหารทะเล ติ่มซำรสชาติแบบสูตรต้นตำรับ หมูกรอบเลิศรสและบอกเล่าเกร็ดวัฒนธรรมความเป็นอยู่พื้นบ้าน แล...
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 18 - 29 ตุลาคม 2560 พบกันที่... โซน C1 หนังสือทั่วไป P02 เคล็ดไทย, โซน C2 หนังสือทั่วไป S39 สวนเงินมีมา, โซน Plena...
รวมพลคนรักธรรมศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย.60 วันธรรมศาสตร์สามัคคี ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต เวลา 9.30 - 15.30 น.
ขอเชิญร่วมงานรำลึกถึง "ศาสตรจารย์ ประภาศน์ อวยชัย ในวาระครบ 100 วัน ที่จากลา" วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.(ท่าพระจันทร์)
ขอเชิญเพื่อนๆ ของสหาย ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมเดินทางไป ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีค่า น่าสนใจ และติดตามยิ่ง กับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
ขอเชิญเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ โดยพระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรม ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้ (Learning Resort) มธ.ศูนย์พัทยา
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ลูกแม่โดมแบ่งปัน” ครั้งที่ 6 จัดขึ้นสำหรับลูกแม่โดมซึ่งมีวาระสำคัญในวันคล้ายวันเกิดของท่านในเดือนมิถุนายน และผู้ที่สนใจไปร่วมทำกิจกรรมดีๆ กัน ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ณ มหาว...
ขอเชิญอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คีตกวีธรรม สามัญชนคนต้นแบบ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.30 น. ณ ห้องริมน้ำ LA107-108
อบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การปฏิบัติธรรม ชมรมฝึกรู้ทันจิต วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้ (Learning Resort) ศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ต. วังตะเคียน อ. หนองมะโมง จ. ชัยนาท
กิจกรรม "ธรรมศาสตร์พบประชาชน" ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จ.เชียงราย
ตามรอยอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 2 วีรบุรุษแห่งบ้านวังน้ำขาวในวาระ 100 ปีชาตกาล วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
บรรยายธรรม : ชมรมฝึกรู้ทันจิต “รู้จักตนเองตามหลักพุทธศาสนา” โดย พระราชปฏิภาณโสภณ (ม. ติกขญาโณ ป.ธ.9) วัดราชโอรสาราม วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3...
Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป