"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เตือนผู้หญิงนั่งนิ่งเนิ่นนานเสี่ยงยมบาลถามหาเร็วขึ้น


การศึกษาล่าสุดพบผู้หญิงที่นั่งวันละ 6ชั่วโมงขึ้นไป มีแนวโน้มเสียชีวิตก่อนคนที่แต่ละวันนั่งน้อยกว่านั้นถึง 40%ขณะที่ในผู้ชาย คนที่นั่งนานขนาดนั้นก็มีความเสี่ยงตายก่อนราว 20%

นักวิจัยจากสมาคมโรคมะเร็งอเมริกัน ศึกษาข้อมูลสุขภาพกลุ่มตัวอย่าง 123,000คนในช่วงเวลา 14ปี และพบว่าการใช้เวลานั่งนานๆ ในแต่ละวันเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน ซึมเศร้า และโรคอ้วน

นอกจากนี้ คนที่ทำงานนั่งโต๊ะเป็นส่วนใหญ่ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสองเท่าที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

การนั่งนานๆ ยังอาจทำลายสุขภาพอย่างรุนแรงชนิดที่ไม่สามารถเยียวยาหรือเรียกคืนได้ด้วยการออกกำลังกาย

รายงานที่เผยแพร่อยู่ในวารสารอเมริกัน เจอร์นัล ออฟ เอพิเดมิโอโลจี้ ระบุว่าการนั่งนานๆ อันตรายใกล้เคียงกับการสูบบุหรี่

ทั้งนี้ สมาคมโรคมะเร็งอเมริกันกำลังกังวลว่า หน่วยงานรัฐไม่ได้ให้ความรู้และรายละเอียดแก่ประชาชนอย่างเพียงพอเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการนั่งเป็นเวลานาน

หน่วยงานของรัฐแนะนำเพียงว่า ควรออกกำลังกายซึ่งมีการเคลื่อนไหวทางกายที่ไม่รุนแรงมากแต่ต่อเนื่อง เช่น เดิน วิ่งช้าๆ ขี่จักรยาน อย่างน้อย 30นาที สัปดาห์ละ 5วัน หรือออกกำลังกายหนักๆ อย่างน้อย 20นาทีสัปดาห์ละ 3วัน

สถานที่ทำงานบางแห่งพยายามต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจากการนั่ง โดยการติดตั้งโต๊ะทำงานที่มีลู่วิ่งอัตโนมัติความเร็วต่ำ

ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานสำทับว่า การนั่งไม่ได้ส่งผลร้ายระดับปานกลางเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสพติดและอันตรายในระยะยาว

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 8 ก.ค. 2554 : 08:41:01  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป