"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
จิตแพทย์แนะอย่าหมกมุ่นการเมือง


จิตแพทย์ชี้หลังเลือกตั้งสุขภาพจิตคนไทยดีขึ้น ช่วยบรรเทาความตึงเครียด ทุกฝ่ายอยากเห็นการปรองดอง แต่หากรัฐบาลบริหารประเทศเพื่อประโยชน์คนเดียว ความวุ่นวายก็จะกลับมา เตือนประชาชนอย่ารับฟังข่าวสารด้านเดียว รู้จักบริหารเวลาให้เหมาะสม

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงภาวะสุขภาพจิตของคนไทยหลังการเลือกตั้งว่า น่าจะลดความตึงเครียดและอารมณ์รุนแรงลงได้ระดับหนึ่ง หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจน พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งอย่างเด็ดขาด สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทันที ฝ่ายที่ชนะเลือกตั้งก็ดีใจ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เมื่อแพ้เลือกตั้งก็สามารถทำใจยอมรับได้ ทุกฝ่ายล้วนยอมรับผลการเลือกตั้ง เพราะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมาก ต้องการให้ประเทศเดินหน้า บ้านเมืองเกิดความปรองดองสมานฉันท์ ตนคิดว่าสุขภาพจิตของคนไทยจะดีขึ้นแม้ว่าจะยังมีความแตกแยกทางความคิดสูงอยู่ก็ตาม

นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า ขณะนี้บรรยากาศบ้านเมืองไม่มีเหตุวุ่นวายหรือการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น ระดับอารมณ์ของคนไทยจึงอยู่ในภาวะปกติ แต่ถ้ารัฐบาลชุดใหม่บริหารประเทศผิดพลาด ทุจริตคอรัปชั่น หรือใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่ง ก็คงจะมีภาพการชุมนุมประท้วงให้เห็นอีก เพราะคนไทยเวลานี้มีความตื่นตัวทางการเมืองสูง การแสดงออกทางอารมณ์และความคิดเห็นจึงเป็นไปอย่างรุนแรงและแข็งกร้าว ส่วนความรู้สึกเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามแม้ยังคงมีอยู่ แต่ไม่แสดงออก เพราะความเห็นร่วมของคนในสังคมอยากให้ประเทศก้าวเดินไปข้างหน้า รวมทั้งฝ่ายที่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีท่าทีว่าจะชุมนุมประท้วงหรือก่อความวุ่นวายแต่อย่างใด

"ตอนนี้รัฐบาลชุดใหม่มีบทเรียนจากเหตุการณ์ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา แต่หากทำงานเพื่อพวกพ้องตัวเองก็จะทำให้บ้านเมืองก้าวไปสู่ความวุ่นวายเช่นเดิม กรมสุขภาพจิตจึงขอแนะนำให้ประชาชนอย่าติดตามข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียว เพราะจะทำให้เกิดอารมณ์ร่วมและมีความเครียดตามมา ซึ่งจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมสุขภาพจิตให้ย่ำแย่ลงไปอีก" ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตเผย

นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า ขอแนะนำให้คนไทยบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม นับจากนี้ไปไม่ควรหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการเมืองมากเกินไป เพราะข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่างๆ อาจบิดเบือนหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ควรแบ่งเวลาให้กับครอบครัว ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ งานอดิเรกและออกกำลังกาย ตลอดจนควรฝึกการคิดในเชิงบวก คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดกับข่าวการเมือง

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 6 ก.ค. 2554 : 08:51:32  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป