"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สอนทำ Web ฟรี
เรียน ผู้ประกอบการ ทุกท่าน

Google,กระทรวงพาณิชย์ และ ม.ศรีปทุม สอนทำเว็บพร้อม AdWords ให้อีก 2,500 บาท รวมแล้วกว่า 5,000 บาท รับ 400 ที่นั่ง ลงทะเบียนทางเวบที่
https://services.google.com/fb/forms/thstimulusoffer/

วรรณี เตชะธนเศรษฐ์
www.accountset.com
โดยคุณ : wannee_techa เมื่อ 19 ก.ย. 2552 : 17:19:44  

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป