"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
มะเร็งจิสต์ โรคใหม่ ภัยใกล้ตัว

"อาการของมะเร็งจิสต์นั้นไม่สามารถจำเพาะเจาะจงได้ แต่หากมีอาการที่น่าสงสัยแบบเรื้อรัง และรับการรักษาโรคทั่วไปแล้วไม่ดีขึ้น ก็ควรไปพบแพทย์"

โรคมะเร็ง เป็นโรคที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆอย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งหลายโรคสามารถป้องกันได้ และสามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งหากพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก การรักษาจะให้ผลดีมาก

ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ล่าสุดวงการแพทย์ได้ค้นพบ "มะเร็งของเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร" (Gastrointestinal Stromal Tumor) หรือมะเร็งจิสต์ (GIST) ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อยนัก อีกทั้งยังเป็นโรคที่ยากต่อการวินิจฉัยและรักษา

มะเร็งจิสต์ เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นโรคที่เพิ่งรู้จักกันเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่ผ่านมา มะเร็งจิสต์จะแตกต่างจากมะเร็งระบบทางเดินอาหารอื่นๆ เนื่องจากมะเร็งจิสต์เกิดจากเซลล์ที่ควบคุมการบีบตัวของลำไส้ เพราะฉะนั้นจึงสามารถพบมะเร็งจิสต์ได้ตามส่วนต่างๆ ของระบบทางเดินอาหาร แต่ที่พบได้บ่อยที่สุดคือกระเพาะอาหาร รองลงมาได้แก่ในลำไส้เล็ก

ปัจจุบันวงการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดมะเร็งจิสต์ที่แน่ชัด จึงยังไม่มีวิธีการป้องกันโรคนี้ อย่างไรก็ตามมีคนไข้จำนวนหนึ่งที่พบว่ามะเร็งจิสต์มีสาเหตุจากทางด้านพันธุกรรม มะเร็งจิสต์เป็นมะเร็งที่พบได้น้อย ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยมะเร็งจิสต์ 4,000-5,000 รายต่อปี นับว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับมะเร็งของระบบทางเดินอาหารชนิดอื่น

อาการของมะเร็งจิสต์มีความคล้ายคลึงกับมะเร็งทางเดินอาหารชนิดอื่นๆ โดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ผู้ป่วยบางรายคลำพบก้อนในท้อง ซึ่งหากก้อนมะเร็งจิสต์อยู่ในกระเพาะอาหาร ก็อาจจะทำให้เลือดออกในกระเพาะอาหาร โดยเลือดจะปนออกมากับอุจจาระ ทำให้อุจจาระมีสีดำ และหากมีเลือดออกในกระเพาะอาหารมากผู้ป่วยก็อาจจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดได้ นอกจากนั้นคนไข้ก็มักจะมีอาการอ่อนเพลียซีด เนื่องจากมีเลือดออกด้วยซีด เนื่องจากมีเลือดออกด้วย

อาการของมะเร็งจิสต์นั้นไม่สามารถจำเพาะเจาะจงได้ แต่หากมีอาการที่น่าสงสัย แบบเรื้อรัง และรับการรักษาโรคทั่วไปแล้วไม่ดีขึ้น ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายดูว่ามีก้อนในท้องหรือไม่โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 1 มิ.ย. 2554 : 14:19:11  

ความเห็นที่ 1
วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งจิสต์ มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูก้อนในท้อง หรือส่องกล้องเข้าไปดูก้อนในกระเพาะอาหาร โดยในการส่องกล้องสามารถตัดชิ้นเนื้อบางส่วนมาตรวจยืนยันได้ด้วยว่าใช่มะเร็งจิสต์หรือไม่

หากมะเร็งจิสต์มีลักษณะเป็นก้อนอยู่บริเวณเดียว ถือว่าเป็นโรคระยะเริ่มแรก ซึ่งสามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดและมีโอกาสที่จะหายขาดได้มาก อย่างไรก็ตาม หลังรับการผ่าตัดคนไข้ยังคงมีความเสี่ยงที่โรคจะกำเริบขึ้นมาได้อีก ซึ่งแต่ละคนมีความเสี่ยงไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของโรค แต่หากตัวโรคได้แพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นแล้ว การรักษาโรคให้หายขาดก็จะยากยิ่งขึ้น ซึ่งหากโรคกระจายไปที่ตับก็ต้องรักษาด้วยยา แต่เดิมจะใช้วิธีการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด แต่เนื่องจากมะเร็งจิสต์เป็นโรคที่ตอบสนองต่อเคมีบำบัดน้อยมาก ในช่วงหลังจึงมีการพัฒนายา Targeted Therapy หรือยาที่มุ่งเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ยาอิมมาตินิบขึ้น ทางการแพทย์พบว่ามียากลุ่มนี้สามารถที่จะควบคุมโรคได้ดีกว่ายาเคมีบำบัด ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งจิสต์มีทางเลือกในการรักษามากขึ้น และมีอายุยืนยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับการรักษาด้วยยา ผู้ป่วยอาจจะจำเป็นต้องรับประทานยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน โดยในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานยาอย่างต่อเนื่องได้ พบว่ามีโอกาสที่โรคจะกำเริบขึ้นมาอีก แต่แม้ว่าโรคจะกำเริบขึ้นมาอีกครั้ง หากให้การรักษาด้วยยา โรคก็ยังตอบสนองต่อยาได้ดีอยู่


โดย oOfonOo [ 1 มิ.ย. 2554 : 14:19:21 ]

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป