"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
PLAYGROUND


"PLAYGROUND" BANGKOK INTERNATIONAL STUDENT FILM FESTIVAL

เทศกาลภาพยนตร์นักศึกษานานาชาติ หรือ Bisff (Bangkok International Student Film Festival) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดให้มีเทศกาลภาพยนตร์นักศึกษานานาชาติเป็นปีที่2 แล้วมีจุดประสงค์ให้นักศึกษาสั่งสมประสบการณ์จากการทำงานจริง เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์และฝึกทำงานร่วมกับผู้อื่น

สำหรับปีนี้กำหนดให้มีฉายภาพยนตร์ในระหว่างวันที่11-20 พฤษภาคม 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรม ชั้น 5เทศกาลที่รวบรวมหนังนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก ที่ทำให้เห็นถึง วัฒนธรรม ศาสนา ความก้าวหน้าของรูปแบบการผลิตภาพยนตร์ และความเป็นตัวตนของประเทศนั้นๆ และรวมถึงหนังของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยที่ได้พิสูจน์ความสามารถให้เห็นในเทศกาลภาพยนตร์นักศึกษานานาชาติครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.BISFF.com หรือ WWW.FACEBOOK.COM/BANGKOKINTERNATIONALSTUDENTFILMFESTIVAL
โทร 086-600-0609, 083-002-0023

BANGKOK INTERNATIONAL STUDENT FILM FESTIVAL
"PLAYGROUND"

11-20 MAY 2011@BACC

More Info : www.bisff.com
www.twitter.com/bisff2011
www.facebook.com/bangkokinternationalstudentfilmfestival

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 10 พ.ค. 2554 : 09:02:02  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป