"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วัคซีนเสริมภูมิให้น้องๆ รับเปิดเทอม


เปิดเทอมที่จะถึงนี้ น้องๆ ส่วนใหญ่คงจะดีใจที่ได้กลับไปเจอเพื่อนๆ ร่วมชั้น แต่ก่อนจะเปิดเทอมเรามาเตรียมร่างกายและจิตใจของน้องๆ ให้สดใส เตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนในเทอมใหม่กันดีกว่า ก่อนอื่นคุณพ่อคุณแม่ต้องทำให้น้องๆ มีมุมมองหรือทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน เพื่อนใหม่ และครูอาจารย์เสียก่อน และเมื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติเรียบร้อยแล้ว คราวนี้ก็มาถึงเรื่องของสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจกัน

การเตรียมตัวเตรียมสุขภาพให้กับน้องๆ เพื่อพร้อมรับเปิดเทอมใหม่นี้ด้วยเรื่องของ "วัคซีน" ซึ่งพ่อแม่ควรรับทราบอย่างยิ่งและนำไปดูแลบุตรหลานของคุณ ในที่นี้มีวัคซีนตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงน้องๆ ในวัยเรียนที่ต้องออกไปพบกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมาย

เพราะวัคซีนมีหน้าที่หลักช่วยป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ และลดความสูญเสียที่เกิดจากการติดเชื้อ ดังนั้น หากเด็กๆ ได้รับวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเผื่อเลือกตามแผนการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถลดจำนวนอัตราการเจ็บป่วยได้ รวมไปถึงบางโรคที่อาจทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้ ที่สำคัญวัคซีนยังมีคุณค่าในด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมถึงลดการแพร่กระจายโรคไปสู่คนอื่น เพราะเราได้ป้องกันไว้แต่แรกแล้ว

ในปัจจุบันมีวัคซีนชนิดรวมอยู่ในเข็มเดียวกัน ซึ่งช่วยให้เด็กเจ็บตัวเพียงครั้งเดียว แต่สามารถป้องกันได้หลายโรค เช่น วัคซีนรวม 4ชนิด (คอตีบ + ไอกรน + บาดทะยัก + ตับอักเสบ บี), วัคซีนรวม 5ชนิด (คอตีบ + ไอกรน + บาดทะยัก + ตับอักเสบ บี + ฮิป), วัคซีนรวม 6ชนิด (คอตีบ + ไอกรน + บาดทะยัก + ตับอักเสบ บี + ฮิป + โปลิโอ).

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 10 พ.ค. 2554 : 08:49:38  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป