"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิว


มารู้จักไอโอดีนกันว่าคืออะไร ไอโอดีน คือ แร่ธาตุที่เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายใช้สร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ ฮอร์โมนนี้กระตุ้นให้ร่างกายมีการเจริญเติบโต โดยเฉพาะสมองและระบบประสาท ทำให้มีพัฒนาการที่สมวัยและเติบโตเต็มศักยภาพ

ร่างกายของเราต้องการไอโอดีนปริมาณเล็กน้อย แต่จำเป็นต้องกินทุกวัน เด็กต้องการ 90-120 ไมโครกรัม/วัน ผู้ใหญ่ 150 ไมโครกรัม/วัน ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรต้องการมากกว่าคือ 250 ไมโครกรัม/วัน เพื่อการเจริญเติบโตของทารก

โรคขาดสารไอโอดีนเกิดขึ้นเมื่อภาวะร่างกายได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเป็นประจำ ซึ่งมีผลต่อการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน ทำให้เกิดการเสียสมดุลในการควบคุมการทำงานของต่อมธัยรอยด์

การขาดสารไอโอดีนมีความสัมพันธ์กับไอคิว คือไอโอดีนมีผลต่อการพัฒนาไอคิวของคน เพราะไอโอดีนมีผลในการสร้างฮอร์โมนธัยรอยด์ ซึ่งมีผลต่อการสร้างใยสมองและการเจริญเติบโตทางร่างกาย ดังนั้น กลุ่มที่มีผลกระทบมากมี 3 กลุ่ม คือ หญิงตั้งครรภ์ หากขาดสารไอโอดีน ลูกที่คลอดออกมามีโอกาสเสี่ยงพิการหรือปัญญาอ่อนกลุ่มทารกแรกเกิด จะมีผลต่อความเฉลียวฉลาดและการเจริญเติบโตของเด็ก กลุ่มเด็กเล็กจนถึงประชาชนทั่วไป ถ้าขาดสารไอโอดีนระดับไอคิวจะบกพร่องจะมีอาการทางสมองทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อน ไม่สามารถแก้ไขได้

หากคนเราขาดสารไอโอดีนสามารถป้องกันได้โดยรับประทานอาหารทะเล หรือใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนปรุงอาหารรับประทานทุกวัน สำหรับแหล่งอาหารที่มีสารไอโอดีนที่เหมาะสมที่สุด คือ อาหารที่มาจากทะเลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์

"เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิวให้เด็กไทยมีความเฉลียวฉลาด"

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 29 เม.ย. 2554 : 08:30:36  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป