"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ทำงานวันละ 11 ชั่วโมงเสี่ยง "หัวใจวาย"


ผลศึกษาล่าสุดพบว่า คนที่ทำงานเกินวันละ 11 ชั่วโมงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2 ใน 3 ที่จะเกิดอาการหัวใจวาย พร้อมกับแนะแพทย์ให้ซักประวัติคนไข้ให้ครอบคลุมถึงระยะเวลาของการทำงานแต่ละวันด้วย นอกเหนือจากเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน ได้ศึกษาข้าราชการกว่า 7,000 คนที่ทำงานกับรัฐบาลอังกฤษโดยใช้เวลาติดตามสุขภาพของคนเหล่านี้นาน 11 ปี โดยเก็บข้อมูลสภาพของหัวใจของคนเหล่านี้จากประวัติคนไข้และการตรวจสุขภาพ ในช่วงเวลาดังกล่าว มี 192 รายเกิดอาการหัวใจวาย

รายงานซึ่งตีพิมพ์ใน Annals of Internal Medicine พบว่า คนที่ทำงานเกินวันละ 11 ชั่วโมงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 67% ที่จะเกิดอาการนี้เมื่อเทียบกับคนที่ทำงานตามเวลาราชการ

นักวิจัยบอกว่า ผลการศึกษาชิ้นนี้แนะว่าคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ เช่น โรคอ้วน สูบบุหรี่ ควรลดชั่วโมงการทำงานของตัวเอง

ศาสตราจารย์มิกา กีวีมากิ หัวหน้าทีม บอกว่า คนที่ทำงานตลอดทั้งวันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเป็นโรคหัวใจ ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ่ายยาโรคหัวใจ

ชาวอังกฤษ 2.6 ล้านคนเป็นโรคหัวใจ ไขมันที่สะสมในหลอดเลือดได้ปิดกั้นเลือดที่จะไปเลี้ยงหัวใจ โรคหัวใจคร่าชีวิตประชาชนมากที่สุด แต่ละปีมีคนตายเพราะโรคนี้ 101,000คน

อาการหัวใจวายเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดหัวใจเกิดการอุดตันโดยสิ้นเชิง หากเลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้ หัวใจในส่วนที่เชื่อมกับหลอดเลือดนั้นก็จะตาย

คนที่เสี่ยงเป็นโรคนี้คือคนที่สูบบุหรี่ มีความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง มีน้ำหนักตัวมาก หรือไม่ออกกำลังกาย

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 27 เม.ย. 2554 : 08:53:20  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป