"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รับสมัครพนักงาน
บริษัท พีเพิลโฟกัส จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ที่เ น ้นการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรในภาคเอกชน กำลังขยายงาน และเปิดรับสมัครผู้ที่รักงานท้าทายความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. Change Analyst ด้านบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ 1 ตำแหน่ง
ความสามารถ
- มีประสบการณ์การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ (สามารถจัดทำ Competency ได้)
- มีใจบริการ ทำงานเป็นทีม รักความเป็นมืออาชีพ


โดยคุณ : kankan เมื่อ 18 ส.ค. 2552 : 14:27:19  

ความเห็นที่ 1
2. Change Agent ด้านการสื่อสาร
ความสามารถ
- มีความสามารถในการวางแผน จัดทำ และประสานการดำเนินการสื่อสารภายในองค์กร
- มีใจบริการ ทำงานคล่องแคล่วเป็นทีม รักความเป็นมืออาชีพ (สามารถด้าน Secretarial Support)
3. ผู้จัดการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ความสามารถ
- มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
- มีความเป็นผู้นำ กล้าเปลี่ยนแปลง รักความเป็นมืออาชีพ

สนใจสามารถสมัครเพื่อนัดสัมภาษณ์ โดยส่งเอกสารประวัติการทำงานและ การศึกษามาที่ teerapun59@yahoo.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 081 – 933 – 1875


โดย kankan [ 18 ส.ค. 2552 : 14:27:49 ]

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป