"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
14th Bangkok International Symposium on HIV Medicine


ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมประจำปี“14th Bangkok International Symposium on HIV Medicine” การอบรมเกี่ยวกับการบริหารการรักษาทางด้าน HIV Medicine โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น และพบกับการแสดงผลิตภัณฑ์ยาต้านเอดส์ น้ำยาและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ และกิจกรรมพิเศษการจัดประมูลภาพวาดจากศิลปินอิสระและศิลปินที่มีชื่อเสียง โดยรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนยา (Drug Fund) เพื่อใช้เป็นค่ายาสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัย โรคเอดส์ สภากาชาดไทย


โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 18 เม.ย. 2554 : 09:25:24  

ความเห็นที่ 1


รายละเอียด

โดย oOfonOo [ 18 เม.ย. 2554 : 09:26:25 ]

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป