"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
นักการเมือง – นักวิชาการชี้ 70 ปี ประชาธิปไตยลุ่มๆ ดอนๆ
หมายเหตุ : วงเสวนา “การเมืองสยามประเทศไทย เราจะไปทางไหนกัน” โดยมีนักการเมือง – นักวิชาการ ต่างเห็นพ้องกันว่า 70 ปีประชาธิปไตย ลุ่มๆ ดอนๆ โดยนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ระบุยุคพาณิชยาธิปไตยทำประชาธิปไตยไทยไม่น่าไว้วางใจ ด้าน “จาตุรนต์ ฉายแสง – ผาสุก พงษ์ไพจิตร” ชี้รัฐประหารทำประเทศถอยหลัง

งาน 70 ปีสยามเป็นไทย-ย้อนเวลาสู่อนาคต มีการอภิปรายในหัวข้อ “การเมืองสยามประเทศไทย เราจะไปทางไหนกัน” โดย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยมาแล้ว 70 ปี แต่ประชาธิปไตยของเราก็ลุ่มๆ ดอนๆ ไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

ผมอยู่ในวงการเมืองมา 30 กว่าปี พบว่ามีการคอร์รัปชันอย่างหนักหนาสากรรจ์ ทั้งที่ในช่วง 14 ต.ค.2516 ประชาชนรังเกียจ และต่อต้านนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันแต่สุดท้ายบรรยากาศก็ค่อยๆ เปลี่ยนไป จนในช่วง 10 ปีนี้เป็นการเมืองภายใต้ยุคพาณิชยาธิปไตย เป็นประชาธิปไตยที่มุ่งกำไรสูงสุด มีบรรดาพ่อค้าพาณิชย์ นักธุรกิจ หลั่งไหลเข้าสู่วงการทางการเมือง ซึ่งหากคนเหล่านี้เข้ามาโดยถอดวิญญาณพ่อค้าพาณิชย์ เข้ามารับใช้บ้านเมืองอย่างจริงจังก็จะเป็นประโยชน์ แต่ก็มีพวกพ่อค้าส่วนหนึ่งที่เข้ามาโดยยังรู้สึกตัวว่าเป็นนักธุรกิจ แล้วใช้กลไกของรัฐเอื้อประโยชน์เพื่อตัวเองและมุ่งกำไรสูงสุด

โดยคุณ : kankan เมื่อ 29 มิ.ย. 2552 : 13:32:50  

ความเห็นที่ 1
นายบัญญัติ กล่าวย้ำว่า คนประเภทหลังนี้ทำให้การทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 3 ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 20 และมีการเรียกเก็บเบี้ยบ้ายรายทาง ยุคนี้จึงมีค่านิยมใหม่เกิดขึ้นว่า โกงได้แต่ขอให้มีผลงาน ตรงนี้ทำให้ประชาธิปไตยไม่น่าไว้วางใจ และไม่มีประสิทธิภาพ หากไม่ระงับยับยั้งก็คงแย่

นายบัญญัติ กล่าวว่า การที่ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแบบลุ่มๆ ดอนๆ นั้น เนื่องจากมีการทุจริตคอร์รัปชันมาก จะเห็นว่าในการปฏิวัติรัฐประหาร ที่ผ่านมามักจะใช้ข้ออ้างนี้มาตลอด ซึ่งก็เป็นจริงบ้างไม่จริงบ้าง แต่การปฏิวัติรัฐประหารก็เป็นตัวสูบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง และรัฐบาลที่เข้าไปจากการปฏิวัติรัฐประหารบางครั้งก็ทุจริตมากกว่ารัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปอีก


โดย kankan [ 29 มิ.ย. 2552 : 13:33:18 ]

ความเห็นที่ 2
ดังนั้น เราควรมาร่วมมือกันทำให้ประชาธิปไตยไม่มีการทุจริต รวมทั้งรัฐบาลเองก็ต้องยกระดับชีวิตของประชาชนให้เท่าเทียมกัน ไม่ให้ประชาชนอดยาก ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ หากใครจะมาล้มรัฐบาลประชาชนคงไม่ยอม จึงฝากข้อคิดไว้ 3 ข้อ คือ

1.เมื่อเกิดภาวการณ์สับสน เกิดปรากฏการณ์ทำให้เกิดความเข้าใจผิด มหาวิทยาลัยควรคิดว่าเป็นภาระสำคัญที่ต้องออกมาชี้ถูกชี้ผิด

2.การทุจริตคอร์รัปชัน การไร้ศีลธรรมจริยธรรม ยังเป็นปัญหาที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตย และสังคม ผมจึงอยากเห็นภาควิชาการจุดประกายเสริมสร้างค่านิยมให้คนมีคุณธรรมและพิทักษ์รักษาประชาธิปไตย

และ 3.เสริมค่านิยมการรังเกียจเดียดฉันท์นักการเมือง ข้าราชการ ที่ทุจริตและคอร์รัปชัน.............

จาก กรุงเทพธุรกิจ http://www.bangkokbiznews.com


โดย kankan [ 29 มิ.ย. 2552 : 13:34:14 ]

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป